• Türkçe
  • İngilizce

KURUMSAL SORUMLULUK POLİTİKASI

AGER ENDÜSTRİYEL METAL ÜRÜNLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KURUMSAL SORUMLULUK POLİTİKASI

 

İnsan Haklarına saygılıyız. Zorla insan çalıştırma ve insan kaçakçılığına karşıyız. Herkese eşit ve adil davranırız. Türkiye’nin ve faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin gelenek ve kültürlerine duyarlı davranır, tüm yasal düzenlemelere uygun hareket ederiz.

Tüm çalışanlarımızın insan onuruna uygun çalışma koşullarında, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma hakkı olduğuna inanırız. Çalışanlarımız bizim en değerli varlığımızdır ve çalışanlarımızın güvenliğini sağlamak ve korumak en öncelikli iş hedefimizdir.

İnsan kaynaklarımızın, sürdürülebilir büyümenin en önemli unsuru olduğuna inanırız. Çalışanlarımızın özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız. Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz.

 

ÇOCUK İŞÇİ ÇALIŞMASININ ÖNLENMESİ

Üretimin hiçbir aşamasında çocuk işçiler çalıştırılmaz. İşletmemiz ILO uygulamalarınca çocukların çalıştırılması konusunda öngörülen yaş sınırlamasına uymak zorundadır. Bu yaş sınırlaması zorunlu eğitim süresi sonunda çocuğun eriştiği yaşın altında ve hiçbir durumda 15 yaşın altında olamaz.

 

ÜCRETLER, ÇALIŞMA SAATLERİ

İşletmemizde ücretler ve sosyal hizmetler, asgari ücret, fazla mesai ve yasalarca zorunlu kılınan sosyal hizmetler konular geçerli temel ilkelere uygun olarak belirlenmektedir. Çalışma saatleri yasalara uygundur. Özgür çalışma hakkı ya da zorunlu çalıştırma yasaktır. Çalışanlar uygun bir zaman dilimi dâhilinde iş sözleşmesini feshetme hakkına sahip olmalıdır.

 

SAĞLIK VE GÜVENLİK

Kurumumuz , en az yasalar çerçevesinde iş yerinde çalışanların güvenliğini sağlar ve sağlığını korur ve iş ortamının iyileşmesi için sürekli geliştirmeye çalışır. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine son derece önem vermekte olup , işyerinin güvenli olması konusunda gerekli tüm önlemleri almaktayız.


YOLSUZLUKLA MÜCADELE
Tüm iş etkinlikleri ve ilişkilerinde en yüksek düzeyde dürüstlük beklenir. Yolsuzluğun, rüşvetin, şantajın ve suiistimalin her türlüsü kesinlikle yasaktır.

Hiçbir suretle ticari ve kişisel yarar sağlanması adına başka bir şahsın, tedarikçinin, müşterinin, organizasyonun, politikacının, devlet çalışanının veya makamının davranışını etkilemek için para ve hediye alışverişine tolerans göstermez. Rüşvetin hoş görüldüğü ülkelerde dahi rüşvete izin vermez .

 

AYRIMCILIK YASAĞI

Çalışanlara hangi türde olursa, olsun ayrımcılık uygulamak yasaktır. Buna kişilerin cinsiyeti, ırkı, ait olduğu toplumsal grubu, rengi, özrü, siyasi görüşü, kökeni, dini, yaşı, hamileliği nedeniyle dezavantajlı duruma düşürmek de dâhildir.

 

ÇEVRE

Her türlü faaliyetimizden doğabilecek çevresel etkileri sorumluluk bilinciyle yönetiriz. Şirketimiz faaliyetlerinin çevresel etkilerini en az noktaya indirecek her türlü iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını belirlemek ve uygulamak ile yükümlüdür.

Hammadde seçimi, üretim ve hizmet faaliyetlerinin her aşamasında çevreye yönelik ilke ve hedeflerine ulaşmak için gerekli teknik, mali ve insan kaynaklarını sağlayarak etkin bir çevre yönetim sistemi ile sürekli gelişmeyi hedef alır.

Şirketlerimizden yasal yükümlülüklerin ötesinde en iyi çevresel çözümleri uygulamaları ve çevre dostu teknolojilerin gelişmesine ve yayılmasına yardımcı olacak ve çevre bilincini artıracak her türlü girişime destek sağlamalarını bekleriz.
 

SORUMLULUK

Şirketimiz genelinde kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarından tüm yöneticilerimiz ve çalışanlarımız sorumludur.

Çalışanlar veya iş ortakları bu politikayı ihlal eden bildiği veya şüphelendiği davranışları resmi raporlama kanallarına bildirmek zorundadır. Herhangi bir ihlali rapor edene karşı yapılacak misillemeler yasaktır.

 

Yukarı Çık
Teklif Al
Web Tasarım | Eskişehir Web Tasarım