• Türkçe
 • İngilizce

ISG POLİTİKASI


İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

 

 •     Ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili her türlü yasal gerekliliklere ve diğer yükümlülüklere uymayı,
   
 •     İşyeri ve eklentilerinde; çalışanların, stajyerlerin, ziyaretçilerin ve işyeri dışında çalışan şirket personelimizin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için, her türlü tedbiri almayı, araç gereç ve kişisel koruyucu ekipmanları bulundurmayı, gerektiği yerlerde kullanılmasını sağlamayı,
   
 •     İşyeri ve eklentilerinde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve önlemlerini alarak ortadan kaldırmayı,
   
 •     Sürekli iyileştirme anlayışı ile sağlık ve güvenlik standartları için hedefler koymayı,
   
 •     Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitmeyi ve iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine erişmelerini sağlamayı,
   
 •     Acil durumlara hazırlık ve müdahale çalışmalarını sürekli iyileştirmeyi,
   
 •     AGER ENDÜSTRİYEL’i İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamaları açısından, bağlı bulunulan kurumlar, sanayi odaları ve dernekler nezdinde örnek bir şirket haline getirmeyi ,
   
 •     Endüstriyel dünyanın gelişimini göz önüne alarak, gelecekte karşılaşılabilecek olası durumları bugünden tahmin etmeyi, sürekli gelişmeyi ve durumumuzu gözden geçirmeyi,
   
 •     İş Sağlığı ve Güvenliğinin tüm sorumluluğunu tüm yönetim kademeleri olarak paylaşmayı ve İSG çalışmalarına her düzeyde katılımı desteklemeyi amaç edinmiş olup İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemimizin sürekliliğini sağlamayı taahhüt ederiz.

 

 

Yukarı Çık
Teklif Al
Web Tasarım | Eskişehir Web Tasarım